USA: Daylight Saving Time 2014 Start, 9 March 2014

USA-Tips_07-DaylightSavingsStartTime2014

Day Light Saving Time 2014 Start : เวลาระหว่างไทยกับอเมริกาลดลงเหลือ 14 ชั่วโมง

เข้าสู่ช่วงเวลา Day Light Saving Time 2014 กันอีกครั้ง เป็นช่วงที่ทำให้ระยะเวลาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาห่างกันลดลง จากช่วงฤดูหนาวจะเวลาห่างกัน 15 ชั่วโมงปรับเป็นเหลือ 14 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการใช้เวลา 14 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 โน่นเลย สำหรับการอัปเดทข้อมูล Day Light Saving Time ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าช่วงเวลาถัดไป วินก็น่าจะเรียนจบกลับมาแล้วล่ะ ไม่ต้องอัปเวลาที่สหรัฐกันแล้ว อ่ะสำหรับใครที่จะทักทายทั้งทาง IG ทาง Twitter ก็ดูตัวอย่างการเที่ยบเวลาไว้นะจะได้คุยกันได้ถูก แต่ว่าถึงจะุเทียบเวลาไม่ถูกก็คุยไปเหอะถ้าอยากคุย ไม่ต้องไปสนใจเวลาหรอก ^___^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s