PORTFOLIO

profile-mainpage-oct2016
รวบรวมผลงานด้านอื่นๆ ของ “วิน ธาวิน” ที่นอกเหนื่อจากงานละคร ผลงานถ่ายแบบนิตยสาร ผลงานเพลงประกอบละครและเพลงที่ร้องจากงานอีเว้นท์ ผลงานการพากย์เสียงภาพยนต์อนิเมชั่น ผลงานโฆษณาพรีเซ็นเตอร์ที่ผ่านมาและกิจกรรมในวาระพิเศษร่วมกับทางสถานี

MAGAZINE

นิตยสารเล่มเด็ดที่คุณต้องมี

MOVIE

ผลงานพากย์เสียงอนิเมชั่น

MUSIC

รวบรวมผลงานเพลงที่ร้องโดย “วิน ธาวิน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s